Fremtidens græs er under os

Danske DLF har udviklet græs (og kløver!), der giver bedre spilleoplevelser på ’svære’ steder – og som er klar til fremtidens miljømæssige udfordringer

2094

Det kan være svært at få græs til at gro alle steder på en golfbane. Nogle steder er græsset i skygge det meste af tiden, mens det andre steder bliver hurtigt slidt, fordi der gåes meget på det. Samtidig er miljøkravene skærpet med årene, og den slags krav bliver næppe mindre i de kommende år.

Greenkeeperne og klubberne skal altså finde nogle løsninger på de udfordringer, de har, for at få banen til at stå så godt som muligt og samtidig overveje, hvordan golfbanen kan imødekomme miljøkravene.

Der er god hjælp at hente fra en af verdens største producenter af græsfrø, danske DLF, der årligt omsætter for 3,5 milliarder kroner om året. Firmaet har i årtier forædlet og produceret frø til græs og plantefoder og eksporterer langt størstedelen af produktionen.

For at kunne følge med efterspørgslen bruger DLF hvert år 75 millioner kroner på at fremelske endnu bedre græssorter, og når det drejer sig om sorter til bl.a. golfbaner og fodboldbaner, så er de kommet langt.

En af de sorter, DLF har haft stor succes med i de seneste år, er en type rajgræs, som de kalder 4turf. Det særlige ved den sort er, at den spirer allerede ved tre graders varme og kun skal bruge fire-seks dage til at gro frem. Til sammenligning spirer de fleste andre græstyper først ved syv-ti grader og skal bruge cirka syv-ti dage, så foråret kommer hurtigere på golfbanen med 4turf . Desuden er 4turf meget robust og kan klare frost, tørke, kraftig regn og stort slid. Det gør den velegnet til områder, hvor det kan være svært at få andet græs til at gro. Og så bliver den ikke så nemt ramt af svampesygdomme som f.eks. sneskimmel. Den passer med andre ord ret godt til det danske klima.

I Danmark er der cirka 100 klubber, som benytter sig af græssorter fra DLF. Ofte er det sorten rødsvingel, som kan være længere tid om at vokse op og ikke er så robust. Men der er også klubber, som bruger 4turf på udsatte steder. I Esbjerg Golf Klub er greenkeeperen udfordret af, at de har mange spillere, der hver dag bruger golfbanen. Det slider især på teestederne, så for at der altid skal være ordentlig græs at slå fra, har man valgt at bruge 4turf på alle tee-stederne.

”Vores teesteder er ikke ret store, så vi er nødt til at have noget græs, som både gror hurtigt op og som er meget robust,” fortæller greenkeeper Morten Terkelsen.

”Det er praktisk at bruge rajgræsser sådan nogle steder, og 4turf er meget slidstærkt. Det er klart, at hvis spillerne slår en turf op, så bliver der slået hul på græsset. Men så fylder vi hullerne op med 4turf, for den spirer hurtigt. Der findes også andre typer rajgræs på markedet, men jeg har gode erfaringer med spiringsprocenterne fra DLF, og det er en af årsagerne til, at jeg bruger 4turf.”

Mikro-kløver gør banen grøn

Golfklubber er under stadigt større pres for at skåne miljøet. Der er strenge krav til, hvor meget man må gøde og sprøjte på golfbanerne, og det er overvejende sandsynligt, at de restriktioner bliver yderligere skærpet i de kommende år.

Vil man bibeholde den samme standard på golfbanerne, må man gå nye veje, og her har DLF udviklet en mikro-kløver, som man blander i græsfrøene. Normalt vil greenkeepere forsøge at undgå kløver i græsset, men dette mikro-kløver er netop betydelig mindre end almindelig kløver, og for at få øje på det skal man helt ned på knæ.

Det smarte ved mikro-kløveren er, at den kan klare sig på egen hånd. Den indfanger det kvælstof, den har brug for via luften og behøver derfor ikke gødning.

På Samsø har man gjort en dyd ud af at finde bæredygtige løsninger, og Samsø Golfklub forsøger at arbejde hen mod en bæredygtig drift af banen. Greenkeeper Thomas Friis Pihkkjær er ved at afprøve mikro-kløver enkelte steder på banen, og han mener, at der er sund fornuft i at prøve den slags på golfbaner.

”Det kan være svært at holde banen grøn om sommeren. Vi har bl.a. en bakke op mod klubhuset, som får ret meget sol, så den fairway har tidligere været temmelig brun. Nu har vi blandet mikro-kløver med græsset, og hvis der blot er en smule fugt i luften om natten, så holder kløveret sig grønt og giver den del af banen en grønligt skær. Vi har også blandet mikro-kløver i græsset på et tee-sted, men selv om golfspillere ikke er meget for at slå fra kløver, så er der ikke en eneste, der har bemærket det. Derfor har vi nu eftersået alle teesteder med mikro-kløver til den kommende sæson,” siger Thomas Friis Pihkkjær.

Når greenkeepere skal have græs til at gro fra helt ’sort’ jord, kan det kræve lidt ekstra hjælp for at være sikker på, at planterne klarer sig godt lige fra begyndelsen.

DLF har udviklet en nærende belægning, en slags glasur til rødderne, som sørger for, at de rigtige næringsstoffer er så tæt på græsrødderne som muligt. Det får græsset til at vokse hurtigere op og blive kraftigt, og jo hurtigere det vokser, jo mindre ukrudt vil der være behov for at bekæmpe.

Læs resten af historien i GOLFmagasinet som udkommer d. 21 februar.