Herning Golf klub – Historisk golfbane fylder 50 i topform

1737

Som første kommune i landet betalte Herning for anlæggelse samt fem års drift af Herning Golf Klubs bane for 50 år siden.

Det er sket meget i Herning de seneste 50 år, hvor driftige erhvervsfolk i samarbejde med kommunen f.eks. har skabt Carl-Henning Pedersens & Else Alfeldts Museum, Herning Kongrescenter, Messecenter Herning, MCH Arena (til fodbold), Jyske Bank Boxen (til håndbold) og Kvick Hockey Arena (til ishockey). Mindre kendt er det, at Herning kommune også spillede en hovedrolle, da Herning Golf Klub blev startet for 50 år tiden, helt nøjagtigt 11. maj 1964, som klub nr. 15 under Dansk Golf Union.

Ideen blev lanceret på et kammermøde i februar 1963 i Herning Junior Chamber af det eneste medlem, der nogensinde havde spillet golf, Franz Roesen, direktør for Midtjydsk Reklame-Bureau.

Han var opvokset på Fanø og havde, som så mange andre Fanø-drenge, tjent sine første lommepenge som caddie for øens mange golfspillende sommerhusejere og -lejere. Selv måtte caddierne ikke spille på linksbanen ved Fanø Vesterhavsbad, og derfor lavede de deres egen bane på en eng syd for Nordby, hvor de spillede med kasserede jern og køller, som medlemmerne havde foræret dem.

To givne putts
Selv om Herning i 1964 kun havde lidt over 25.000 indbyggere – der bor næsten 50.000 i byen i dag – så mente initiativrige Franz Rosen, at byen var stor nok til, at en golfklub kunne trives i den. Han gødede personligt jorden allerede inden den stiftende generalforsamling ved at invitere interesserede fra sit store arbejdsmæssige netværk til at slå bolde med hans jern og køller på den gamle ungskueplads ved Herninghallerne på Vardevej.

Det blev pudsigt nok på samme sted, de første slag i golfklubben blev slået, fordi kommunen efterfølgende, på Franz Roesens opfordring, midlertidigt stillede et areal til rådighed på ungskuepladsen. Her etablerede  klubbens første banekomite, med Franz Roesen som formand, en intermistisk femhullers bane på cirka 2.000 meter for herrer og 1.800 meter for damer.

Greens blev aldrig anlagt, fordi græsset med dets tusindvis af mælkebøtter aldrig blev slået. I stedet tegnede man en kridtcirkel omkring hullet, og inden for cirklen blev hullet givet for to putts!

Femhullers banen blev indviet i juni, men allerede udvidet til en nihullers bane i august – med klubbens første træner, den senere så kendte Herluf Hansen som arkitekt.

Historisk tilbud
Tre sæsoner blev det til på ungskuepladsen, hvor hønsehuset til en kommunalt ejer gård fungerede som klubhus. Inden der kunne lægges et gammelt tæppe på gulvet i hønsehuset og opstilles udtjente havemøbler i det, måtte medlemmer fjerne et tykt lag hønselort!

Herning kommune var fra starten så velvillig indstillet, at den tilbød at betale anlæggelsen af en ’rigtig’ nihullers bane og driften af den de første fem år, forusat, at klubben i samme periode spædede 25 procent af sine kontingentindtægter til. Et historisk tilbud, idet Herning dermed blev den første danske kommune, der byggede en golfbane for en golfklub.

Allerede i 1965 blev anlæggelsen af den kommunale nihullers bane besluttet. DGU foreslog den placeret i Knudmosen umiddelbart syd for Herning Station, mens Franz Roesen mente, den burde ligge i Løvbakkerne i byens nordlige udkant.

Begge disse placeringer afslog kommunen imidlertid og pegede i stedet på Herning Enge mellem herregården Herningsholm og Silkeborgvej i den østlige udkant – kun en kilometer fra Hernings centrum, Torvet.

Dét kom ingen til at fortryde, for det blev Danmarks i særklasse mest bynære golfbane, der på grund af den korte cykelafstand fra bymidten altid har genereret en stor juniorafdeling.

Urealiserede planer
Midt i 1960’erne var kolonihaver langs med jernbanen Herning-Viborg de nærmeste naboer til golfbanen. I dag ligger den klemt inde mellem Midtjyllands største indkøbscenter, Herning Centret, og tre store boligområder: Herregårdsparken, Golfparken og Åparken.

Efterhånden, som Herning blev udbygget mod øst, dukkede der med mellemrum seriøse planer op om at flytte golfbanen, men ingen af dem blev realiseret, og foreløbig har Herning Golf Klub af kommunen fået lov at blive liggende indtil 2022.

Både den tidligere borgmester Helge Sander og direktøren for Messe Center Herning, Georg Sørensen, har foreslået andre placeringer. Det samme har forskellige bygmestre, som gerne ville bygge boliger på området, men alle forslag er strandet på, at forslagsstillerne skulle opføre tilsvarende faciliteter. Noget,der ville løbe op i et stort tocifret millionbeløb.

I 1997 indgik en ny golfbane i Løvbakkerne faktisk i et kommuneplanforslag, men efter nærmere eftertanke mente Helge Sanders efterfølger som borgmester, Lars Karup, ikke, at kommunen havde råd. Golfklubben har i øvrigt også selv skudt flere andre forslag ned, blandt i forbindelse med et feriebyprojekt i Gullestrup.

Fra fire til 53.000 træer
Golfklubbens første tre år på ungskuepladsen blev afløst af fire år på en ny intermistisk bane Herningsholm-arealet. Den bestod kun af fire huller – to på hver side af Herning-Viborg-jernbanen- og de fungerede. En sidefløj til Herningsholm fungerede som klubhus, ind til nihullers banen stod klar til indvielse i 1970, formedelst 160.000 kommunale kroner.

Banearkitekten var identisk med DGU’s daværende banekonsulent, Erik Schnack, som ikke just blev generet af træer i sin planlægning, idet der kun fandtes fire træer på området! Kommunen lyttede heldigvis til ham, da han foreslog en omfattende beplantningsplan.

I første omgang blev derfor plantet 17.000 lærke- og poppeltræer. I 1972 fulgte 30.000 træer som kommunalt beskæftigelsesarbejde og i 1973 yderligere 6.000 træer i forbindelse med, at banen blev udvidet fra ni til 12 huller. De i alt 53.000 plantede træer har forlængst gjort de nuværende 18 huller til en frodig parkbane med masser af læ på det nærmest pandekageflade baneareal.

I dag er der faktisk ikke et eneste af Erik Schnacks ni huller tilbage i den oprindelige udformning, idet enten deres teested, fairway eller green er flyttet,  men med lidt god vilje kan man godt sige, at syv af de nuværende huller stadig kan tilskrives Schnack.

Hele tre andre arkitekter – Frederik Dreyer, Poul Erik Hingebjerg og Leif Bækgaard – har i tidens løb både tegnet nye huller og ændret på de gamle Schnack-huller.

Vand på alle 18 huller
På scorekortet ligner den nuværende 18-hullers bane, som blev indviet i 1994,  længdemæssigt ”a piece of cake” for langtslående spillere, idet banen (med par 72) ingen backtees har og kun måler 5.830 meter fra gul tee og 4.952 meter fra rød. Alligevel er det aldrig lykkes en spiller score lavere end 67, det var den svenske playing pro Frederik Olsson.

Vanskelighederne ligger i, at der er vand i spil på samtlige 18 huller i form af den særdeles vandrige Herningsholm Å samt dennes to tilløb, Hammerum Bæk og Skider Bæk. Dertil kommer et stort net af afløbskanaler.

Grundvandet ligger højt på Herning Enge, og det har tidligere medført oversvømmelsesproblemer i forårsmånederne efter lange og snerige vintre. Heldigvis har stadig mere dræning og udgravningen af endnu flere søer efterhånden fået så godt styr på vådområderne, at banen ved 50 års-jubilæet står tørrere og bedre end nogensinde.

Det mest vandrige hul – det 5. som er par 4 med en halvø-fairway ud i en sø i dogleg-knækket mod højre – hører til banens mest interessante, et rigtig knald eller fald-hul, hvor man på teestedet skal bestemme, om man vil spille forsigtigt eller modigt.

I det hele taget er det en svær start på runden  med en længdegående kanal i spil i venstre side på både 1. hul og 2. hul, sidstnævnte er handicapnøgle 1. Fremhæves på forni skal også 6. hul, par 3, med tre søer mellem gul tee  og green.

De største udfordringer på bagni  udgøres af 11. hul, par 4, med en langstrakt sø i højre side af fairway foran green, 13. hul, par 4, med en smal fairway i drivelænge og en hævet green samt 18. hul, par 4, dogleg-venstre med en kanal langs hele venstre side.

Populær restauratør
Udover de bløde og saftige fairways har et velfungerende køkken med tilhørende restaurant på 1. sal i klubhuset stor tiltrækningskraft på både medlemmer og greenfeegæster. Især udendørsserveringen i sommertiden på den store 1. sals-terrasse er populær, fordi man skuer direkte ned på 1. tee med starterhuset, kaldet Jydepotten.

Restauratøren i Golf Cafeen, Steen Leth, har netop taget hul på sin syvende sæson, og han har så mange spisende spillere, at han med mellemrum må afslå af efterkomme bestillinger på ’mad ud huset’.

Uden for golfsæsonen tiltrækker han så mange private selskaber i restauranten og kommunale kurser i mødelokalerne, at han har skabt sig en helårsbeskæftigelse – i modsætning til mange andre danske golfklubrestauratører.

Foretagsomhed har altid kendetegnet folk i Herning. Inklusive dem, der har drevet Herning Golf Klub gennem 50 år.

Åbnet: 1964 (5 huller), 1970 (9 huller), 1974 (12 huller), 1976 (18 huller)
Arkitekter: Erik Schnack, Frederik Dreyer, Leif Bækgaard, Poul Erik Hingebjerg
18 huller, par 72
Herretee: 5.830 meter
Dametee: 4.952 meter

GREENFEE
Dagsgreenfee, inkl. træningsbolde og baneguide
Hverdage: 300 kr.
Weekend: 350 kr.•Pay & play, 5 huller, par 15: 75 kr.

KLUBBEN
Indskud: 3.500 kr.
Kontingent: 5.350 kr. inkl. boldabonnement
Prøvemedlemsskab: 1200 kr. (3 mdr.)

KONTAKT
Tlf. 97 21 00 33
herninggolfklub.dk