Caspar Grauballe

Lillebælt med stor plan

En regulær SWOT-analyse dannede grundlag for den udviklingsplan, som skal hjælpe Golfklubben Lillebælt med at holde på medlemmerne

846

Golfklubben Lillebælts bane har en af de bedste beliggenheder for en dansk bane. Der er udsigt til Lillebælt fra de fleste huller, og den er let at komme til, fordi den ligger i Middelfart tæt på den fynske motorvej. Hvorfor er der så ikke ret mange af de golfspillere, jeg møder, som kender til banen?

Jeg tror svaret ligger i banens design. Den blev bygget i 1993 i en periode, hvor der etableredes rigtig mange baner i Danmark, og hvor man nok endte med at satse lidt for meget på kvantitet frem for kvalitet.

Nu har en ny bestyrelse i klubben valgt at satse på at få ændret tingene, give banen et løft og derved gøre den konkurrencedygtig i et marked, hvor der er mere og mere kamp om spillerne.

Klubben var ude efter en golfbanearkitekt, der matchede deres vision for banen, og som havde erfaring med lignende projekter – det blev mig – og sammen lavede vi en såkaldt SWOT-analyse af banen, hvor vi så på dens styrker, svagheder, muligheder og trusler. Analysen udgjorde underlaget for den master plan/udviklingsplan, som vi tilpassede klubbens økonomi og dens ønsker om ikke at forstyrre spillet på banen mere end højst nødvendigt.

Hovedpunkterne i analysen var Styrker: banens placering i forhold til Lillebælt samt den lette adgang. Svagheder: en forældet bunkerstrategi, som udfordrede de forkerte spillere, spillemæssigt uinteressante greenomgivelser samt agronomiske problemer. Muligheder: rig mulighed for at udvikle banen og give den en mere strategisk og visuel identitet. Trusler: en del af i form af sikkerhedsproblemer.

PRISEN FOR analysen og den tilhørende udviklingsplan, der illustrerer mulighederne for banen, ligger under 100.000 kr. Set i lyset af hvor vigtigt, det er at sikre, at banens udvikling går i den rigtige retning, og hvor hurtigt man kan risikere at skulle bruge penge på at bygge ting om, er det noget, de fleste klubber burde få lavet.

Et af nøgleområderne på Lillebælt-banen drejede sig om sikkerhed. Det anså vi som absolut nødvendigt at få gjort noget ved, hvilket har betydet en mindre ændring af banens layout.

Den største visuelle ændring på banen gælder alle bunkers. De eksisterende er placeret, så de ikke udfordrer bedre spillere, men til gengæld udfordrer svagere spillere virkelig meget – og svagere spillere har udfordringer nok i forvejen.

En anden vigtig bunkerændring er at sørge for, at de ligger, så de ikke påvirker vedligeholdet af banen negativt. Mange bunkers ligger i dag præcis der, hvor spillerne gerne vil gå til og fra greens. Derved skabes områder med meget koncentreret trafik, områder, hvor det er næsten umuligt for greenkeeperne at producere gode græsoverflader.

Det andet store indsatsområde er greenomgivelserne, som generelt har været meget ensformige. Der manglede noget, som kunne skabe interesse i spillet. Forskellige hældninger og former rundt om greens, der ville give mulighed for forskellige typer indspil – alt fra et putt over chip- til lobslag. Samtidig med at skabe sjove spilmuligheder vil man tillige kunne afhjælpe visse agronomiske problemer.

FOR AT FÅ STYR på økonomien i projektet fik vi et udvalg af danske og udenlandske entreprenører til at byde på arbejdet. Vi endte med vælge Nelsson & Vecchio fra Skotland, som kom med det mest fordelagtige bud.

Master/udviklingsplanen blev præsenteret for klubbens medlemmerne i december sammen med en gennemgang af tankerne bag projektet og alle hullerne samt en økonomisk redegørelse. Der var spørgerunde. Medlemmerne var mødt talstærkt op. Planen blev vedtaget med et rungende ja.

Sammenlagt kommer planen til at koste klubben i omegnen af tre mio. kr. Man har finansieret den ved at omlægge højt forrentede lån og ved at forøge sin kassekredit for at kunne udnytte klubbens pengestrøm mere effektivt.

Som det ser ud nu, kommer planen ikke til at påvirke medlemmernes kontingent.

Nu venter vi så på at komme i jorden her i foråret – for siden at kunne give medlemmer og greenfee-spillere en Lillebælt-oplevelse ud over det sædvanlige.