Modvind og medvind i Løgstør

1484

På Løgstør Golfklubs smukke bane ved Limfjorden kan du komme ud for blæst i alle retninger. Men rent økonomisk har klubben – efter at den selv overtog banen – vendt modvind til medvind.

Vejret skifter ofte dramatisk ved Limfjorden, fordi det blæser en del på de kanter, og netopdramatik og blæst kendetegner den smukt beliggende golfbane ved det urolige farvand, der deler Nordjylland i to halvdele: Løgstør Golfklubs bane.

Her har dramatikken og blæsten påvirket banens historie gennem 16 år, selv om bane og klub kun har eksisteret i henholdsvis fem og seks år. Det er først og fremmest økonomiske problemer, der har gjort Løgstør Golfklubs historie så dramatisk, at den har medført voldsom blæst i både den lokale presse og hos investorer, aktionærer og medlemmer. Det vender vi tilbage til.

Nogen, der gerne vender tilbage til banen, er landets bedste kvindelige amatører. Da man første weekend i maj afviklede en afdeling af Royal Tour for damer og Faxe Kondi Tour for piger, fik Løgstør-banen uforbeholden ros af DGU’s matchleder, som ikke kunne huske, at han havde set en dansk bane i bedre stand så tidligt på året.

Ikke mindst de hurtige og kuperede greens imponerede den kræsne matchleder. De usædvanligt gode forhold skyldtes, at greens er bevokset med rødsvingel, som ikke kræver kunstig vanding af betydning og derfor er mere resistente over for sygdomme i våde perioder end andre græssorter. Forhold, som også de professionelle på Ecco-touren og Srixon-touren med jævne mellemrum har nydt godt af.

Det hele bliver ikke mindre imponerende af, at kun greens og teesteder vandes automatisk, mens fairways må vandes med flytbare sprinklere. Dertil kommer, at forskellige vandhazarder – med kridtlag som bund – har haft svært ved at holde på vandet, men heldigvis har man fundet en løsning på problemet.

Når alle disse hazarder snart fungerer efter hensigterne, vil Løgstør-banen udgøre en evig kamp mod vind og/eller vand. I øjeblikket er de udtørrede vandhuller ganske vist markeret med røde pæle, men de er ikke nær så skræmmende som et regulært vandspejl.

To finurlige huller
Banens arkitekt, Henrik J. Jacobsen, har alle dage været en kreativ sjæl, og hans kreativitet fornægter sig heller ikke her i det åbne, bølgende terræn mellem Løgstør-forstaden Ravnstrup og Limfjords-afsnittet Løgstør Bredning.

Mest finurligt har Jacobsen kreeret 10. hul, par 5, hvor gul tee er placeret på toppen af en rund, nedlagt og græsbevokset gylletank! Oprindeligt var dette hul banens første, men da drivet ind i vestenvinden over åbent terræn og mod et smalt hul mellem to trægrupper forårsagede for store startvanskeligheder, byttede man om på banens to 9 hullers-sløjfer.

Et velvoksent solitært træ i hver sin side af fairway er tilmed i spil ved indgangen mellem trægrupperne, så her er uden sammenligning tale om rundens sværeste drive.

Et andet finurligt hul er banens 5., par 3 og fra gul tee kun 93 meter langt. Den normalt kraftige sidevind fra højre betyder, at bolden skal sendes ud over out of bounds-linjen i højre side, hvorefter vinden så vil blæse den tilbage i spil. Et slag, der kræver både mod og teknik. Derudover er det på grund af den store tværstillede green med en mindre dal i midten svært at placere bolden tæt på flaget, uanset om det står på den højre eller venstre green-knold.

Man kommer ikke nærmere Limfjorden end på dette hul, hvor man i hvert fald på greenen bør tage sig tid til at nyde panoramaudsigten over Frederik VII’s Kanal og Limfjorden med kig helt til Livø og Fur.

Sjældent vindstille
Fremhæves skal også 18. hul, par 5, der kræver to lange slag i åbent terræn, inden hullet slutter med en aflang green beskyttet af høje træer i begge sider og sø bag bagkanten. Her kan man let komme til at ødelægge runden, hvis man slår et upræcist indspil – en anden god grund til, at der blev byttet om på sløjferne, for selv om det nuværende 9. hul, det tidligere 18., har handicapnøgle 1 og er banens længste, så matcher det slet ikke det nuværende 18. hul rent udfordringsmæssigt.

Banens fairways er brede, og roughen må karakteriseres som forholdsvis spillevenlig. Den fremherskende vestenvind betyder modvind eller medvind på de fleste af banens huller, men vinden og vandhullerne skal altid tages i betragtning, inden man slår sit næste slag. Vindstille dage gør banen ulig lettere, mens vestenvinden kan tage modet fra enhver, der tror, at den åbne og forholdsvis korte Løgstør-bane vil være en let sag.

Men gode spillere har faktisk mestret Løgstør-banen til noget nær fuldkommenhed. Thomas Nørret har banerekorden fra hvid tee med 63 slag. Den blev ikke sat en vindstille dag, så der er også håb for andre, der tør udfordre vinden og vandet i det smukke, men barske golfterræn.

Bjærget i læ for blæsten
Nu tilbage til den økonomiske blæst, der har fejet hen over banen. Det er, som nævnt i indledningen, 16 år siden, at en golfbane i Løgstør for alvor kom på tale. Men dengang fandt Løgstør Kommune ikke tiden inde, selv om Ravnstrupgården med sine 83 hektar var til salg. Og selv om Løgstør Parkhotel, der er nabo til banen, gik helhjertet ind for projektet.

Først 10 år senere blev projektet trukket op af mølposen og realiseret med økonomisk hjælp fra kommunen, det lokale erhvervsliv og private investorer. Men de positive kalkulationer med hensyn til medlemstal holdt ikke, og inden for kort tid gik hele to baneejere konkurs: Løgstør Golfbaneanlæg A/S i sommeren 2008 og derefter Løgstør Parkhotel i foråret 2009.

Herefter overtog klubben baneanlægget, og den nuværende bestyrelse i Løgstør Golfklub har på to år formået at få skuden bjærget i læ for blæsten.

Masser af sammenhold og frivilligt arbejde samt velvillige kreditorer har ikke kun gjort det muligt at afdrage på gælden, men også at få nyt gulv og nye toiletfaciliteter i klubhuset, som er indrettet i det gamle stuehus til Ravnstrupgården, hvor næste projekt bliver bedre køkkenfaciliteter.

Denne kommende forbedring vil dog ikke forbyde folk selv at medbringe mad i klubhuset. Denne populære ordning, der tiltaler nøjsomme nordjyder, medlemmer som greenfeegæster, vil fortsat være tilladt. Et andet populært tilbud er, at golfspillere kan parkere deres autocampere eller campingvogne på gårdspladsen i Ravnstrupgården.

Antallet af greenfeespillere er ikke faldet, siden klubben overtog anlægget, og det stiger med garanti i år, hvor man gennem hele sæsonen fejrer banens femårs-jubilæum med greenfee til halv pris, dvs. 160 kr.

Løgstør Golfklub

BANEN
Åbnet: 2006
Arkitekt: Henrik J. Jacobsen
18 huller, par 72
Herretee: 5.688 m
Dametee: 4.827 m

GREENFEE
Alle dage: 320 kr.
Pay & play: 100 kr.

KLUBBEN
Indskud: 0 kr.
Kontingent: 4.950 kr.
Golfskole: 1.000 kr. (3 mdr.)
Greenfeeaftale: Halv pris i alle nordjyske SNG-klubber samt i Skive, Lemvig, Struer og Harre Vig

OVERNATNING
Løgstør Parkhotel: Tlf. 9867 4000
KONTAKT
Tlf. 2527 0400
logstorgolfklub.dk

Af Jens Christensen // Foto: GolfFotografen.dk