Vil golfens bedste

1933

Ejerfamilierne bag Fanø Vesterhavsbad A/S har siden 1930’erne sørget for, at Danmarks ældste golfbane ikke er blevet udstykket til sommerhusgrunde i det attraktive klitlandskab ved Vesterhavet.
Hvad gør man, når man ejer jord i klitterne tæt på Vesterhavet – jord, der rummer en golfbane, men som kunne udstykkes i flere hundrede byggegrunde til de skønnest placerede sommerhuse?

Sælger man al jorden?
Ikke, når man hedder Lassen og Jæger. De to familier har igennem flere generationer haft kontrol med aktierne i Fanø Vesterhavsbad A/S (FV). Selskabet har siden 1904 ejet den jord, Danmarks ældste golfbane, Fanø Golf Links, ligger på samt en del tilstødende områder. Selskabet har tillige stået for driften af banen.

I 1930’erne overtog FV’s direktør, Olaf Lassen, og selskabets mangeårige bestyrelsesformand, Poul Jæger, langt hovedparten af aktierne i selskabet på lige basis.

Familieejerskabet omkring FV består fortsat. I dag er Olaf Lassens sønnesøn, Stephen, direktør for FV, mens Poul Jægers søn, Nils, sammen med Philip Lassen er medlem af FV’s bestyrelse, der har Steen Lassen som formand.

Den jord, golfbanen ligger på, udgør nu cirka 70 hektar inklusive klitområderne inde mellem de 18 huller. Fra begyndelsen var jorden og de tilstødende områder kategoriseret som byzone, hvilket ville sige, at der gerne måtte bygges. Men de to familier blev på et tidligt tidspunkt enige om ikke at sælge mere end to grunde om året og kun i de tilstødende områder. Indtægterne fra salget gik bl.a. til banens drift.

I 1982 anmodede familierne så Fanø Byråd om, at golfbanens jord fik ændret status fra byzone til landzone. En ganske usædvanlig anmodning, det normale var den modsatte vej. Som Olaf Lassens søn, daværende FV-direktør Per Olaf Lassen, skriver: ”Fra intern kilde fik jeg at vide, at visse medlemmer af byrådet slet ikke kunne forstå det. En sådan anmodning havde de aldrig set før, der måtte stikke noget under.”

Anmodningen blev imødekommet – og familierne havde dermed afskåret sig selv fra at udstykke golfbanen til byggegrunde.

Det er således ikke for meget sagt, at familierne Lassen og Jæger altid har villet – og stadig vil – golfens bedste og bevare Fanø Golf Links som den landskabsmæssigt unikke og historiemæssigt tunge linksbane, den er.

Der findes i hele verden 30.000 golfbaner, men kun cirka 250 ægte linksbaner, og Fanø er en af dem.

”Det ville have været forkert at berøve danske og udenlandske greenfeespillere, og ikke mindst Fanø-klubbens medlemmer, muligheden for at spille og opleve en sådan ægte dansk linksbane,” siger Nils Jæger.

”Mange af de mennesker, der i tidligere tider kom til Fanø som sommergæster, stiftede bekendtskab med spillet på Fanø-banen. Nogle tog hjem og startede golfklubber i deres hjembyer, og en række af de ældste danske golfklubber er etableret af initiativtagere, der har lært spillet på Fanø. Fanø Golf Links har derfor haft kulturhistorisk betydning i dansk golf. Og for de golfspillere, hvis hjemmebaner havde ni eller færre huller – helt frem til 1954 fandtes der jo kun 18 huller på Eremitagen og i Rungsted – var det et hit at kunne spille en fuld golfrunde på Fanø” fortæller Jæger.

Man kan tankeeksperimentere sig frem til, hvor mange penge der kunne have været i et eventuelt salg midt i 1990’erne. På det tidspunkt solgtes en grund beliggende meget tæt på banens område for cirka 300.000 kr. Det areal, golfbanen dækker, kan rumme cirka 250 grunde af tilsvarende størrelse. Salget kunne med andre ord have indbragt 75 mio. kr.

I 1991 tilbød en odenseansk forretningsmand seks mio. kr. for Fanø Golf Links. Han fik at vide, at banen ikke er til salg. Ifølge Stephen Lassen har senere potentielle budgivere fået præcis samme besked.

Nye huller i fødselsdagsgave
Det var Robert Dunlop, skotte og på det tidspunkt ansat i Prestwick Golf Club, der tegnede banens første ni huller. De åbnede i 1901. 30 år senere blev banen udvidet til 18 huller med stadsingeniør i Esbjerg, E. Nonboe, som arkitekt.

I 2001 fejrede Fanø Golf Links sin 100 års fødselsdag med en cirka 15 hektar stor udvidelse af banens område samt et nyt, stort golfhus. Den daværende bane, som var cirka 4.400 meter lang og udelukkende bestod af par 3 og par 4 huller, blev lagt om. Nu måler den lige over 5.000 meter og har to par 5 huller.

12 af de 18 huller er de samme som før omlægningen, men bortset fra 18. hul placeret anderledes i forløbet. Af de resterende seks huller er fem, nemlig 7.-11. hul, helt nye, mens ét, 1. hul, er en sammenlægning af to tidligere huller.

9. og 10. samt dele af 8. og 11. hul er udlagt på jord, som Fanø Golf Links købte til formålet. Disse nye huller er på ægte links-vis skabt i pagt med naturen. Den er kun ændret de steder, hvor man har planeret og lagt vækstlag til nye greens.

Efter sit besøg sidste år skrev manden bag banearkitektur-websiten Golf Club Atlas, canadieren Ran Morrisett, om 9. hul, par 4 og 265 meter fra herretee: ”Turen op til banens højest beliggende teested belønner én med fejende flot udsigt over klitlandskabet i alle retninger … Brugen af relativt små udslagsmåtter giver mulighed for flot placerede teesteder, som kun gør et minimum af vold på klitternes øverste del. Nedenfor står den grønne fairway i fin kontrast til lyngen og landskabets øvrige vegetation.”

Det ER et vellykket hul. Fremme på 9. green er man ikke alene langt fra klubhuset, man er langt fra hele verden. Ikke et hus, ikke en vej, ikke en civilisation i syne. Kun det bølgende landskab med den sparsomme, men aldrig golde vegetation. Ægte links.

Morrisett var også begejstret for 5. hul – par 3, 164 meter og tidligere 6. hul – og spekulerede på, om Dunlop havde det såkaldte Dell Hole på den irske Lahinch-bane i tankerne:

”Hvis ikke, og Dunlop således selv udtænkte dette blinde par 3 hul, så er der tale om en af århundredeskiftets dristigst tænkende banearkitekter. Charmen ved hullet – dét at man slår efter en blind green placeret i en gryde af sandklitter – er intakt den dag i dag. At det er banens eneste oprindelige hul fra 1901, er tegn på, at det ikke har mistet nogle af sine golfmæssige kvaliteter med tiden.”

Fanø Golf Links’ fire par 3 huller på mellem 136 og 161 meter samt to par 5 huller på 447 og 504 meter fejler absolut ingenting. Det er de fem par 4 huller under 270 meter og yderligere to under 300 meter, der bidrager til banens begrænsede samlede længde.

På nogle golfbaner, Lübker for eksempel, finder man lige så korte huller, men de er der helt bevidst for at give langtslående spillere noget at gå efter i drivet. Fanøs syv af slagsen er i hvert fald fem for mange.

Men den virkelige svaghed ved Fanø-banen ligger i og omkring dens greens. Som Ran Morrisett skriver: ”Når greens ikke er større end omkring 180 kvadratmeter og med en hastighed, der skyldes, at de ikke slås hver dag, så kan de ikke holde interessen fanget på samme niveau som resten af spillet. Det gælder også de små recovery-slag omkring greens.”

Mere generelt brokker kritikere sig over, at man sjældent har en helt lige stance på fairway; at runden byder på en del blinde slag; at lyngen er hård grænsende til håndledsskadelig at slå sig fri af; samt at det altid blæser.

Til dem kan jeg kun sige: ”Sådan er links!” – takket være familierne Lassen og Jæger nu på 110. år også på Fanø.

Morrisett er ikke bleg for at rangere Fanø blandt de 20-25 mest rå og ægte baner i hele verden, hvad angår naturlig udlægning, vegetation og jordbundsforhold. Og han får det sidste ord: ”Fanøs udfordring er decideret gammeldags, og gudskelov for det. Golfen er ikke hevet ned på et plan, der skal tilfredsstille alles smag og evner. Spilleren får en fornemmelse af spænding og eventyr, som kun ganske få baner kan give.”

Fanø Vesterhavsbads Golfklub

BANEN
Åbnet 1901
Arkitekt: Robert Dunlop, E. Nonboe, Stephen Lassen
18 huller, par 70
Herretee: 5.014 m
Dametee: 4.271 m

GREENFEE
Alle dage: 280-340 kr. afhængig af årstiden, gælder hele dagen
Rabat: F.eks. ugekort 1.500-1.800 kr., afhængig af årstiden

KLUBBEN
Kontingent: 3.200 kr.
Indmeldelsesgebyr: 300 kr.

KONTAKT
Tlf. 7516 1400
fanoe-golfklub.dk

Tlf. 7666 0077
fanoe-golf-links.dk

OVERNATNING
Kellers Badehotel
Tlf. 7516 3088
kellersbadehotel.dk

Nørby Kro
Tlf. 7516 3589
noerbykro.dk

Af Jan Frimodt // Foto: Ran Morrisett, Stephen Lassen, m.fl.